Mirc Komande

 

 

Chan Serv

 

 Komande mogu biti u obliku  /msg chanserv, /chanserv ili /cs

/msg chanserv help - lista komandi i opcija dostupnih na serveru - 

/cs access #ime_kanala add nick nivo - davanje nivoa ili statusa nekom niku na kanalu. Voice + (vop) je nivo 3, halfop nivo 4, @op je nivo 5, SOP je nivo 10,
/cs akick #ime_kanala add nick | host (razlog) - dodavanje nika na akik listu, nik je automatski banovan pri ulasku na kanal (razlo nije obavezan)
/cs ban #ime_kanala nick (razlog) - izbacivanje sa zabranom ulaska na kanal (razlog nije obavezan)
/cs clear #ime_kanala (modes | bans | ops | voices | users) - ciscenje svih modova, banova, @op statusa, pluseva ili izbacivanje svih korisnika sa kanala
/cs dehalfop #ime_kanala nick - skidanje hop statusa nekome (%)
/cs deop #ime_kanala nick - skidanje @op statusa nekome
/cs deowner #ime_kanala - skidanje statusa vlasnika kanala (preuzimanje kanala)
/cs deprotect #ime_kanala nick - skidanje zastite (+a) nekome na nekom kanalu
/cs devoice #ime_kanala nick - skidanje vop statusa nekome (+)
/cs drop #ime_kanala - ponistavanje registracije kanala
/cs getkey #ime_kanala - dobijenje pass-a (shifre) kanala, rezervisano za botove, skripte i administratore
/cs halfop #ime_kanala nick - davanje hop statusa (%)
/cs identify #ime_kanala pass (sifra) - identifikacija vlasnika kanala
/cs info #ime_kanala (all) - dobijanje informacija o kanalu
/cs invite #ime_kanala - pozivate sami sebe na kanal ako je u +i modu
/cs kick #ime_kanala nick (razlog) - izbacivanje nekoga sa kanala
/cs list mode - lista kanala po odabranom modu ( /cs list +i - lista kanala u invite modu ), kanali u +p (private) modu nisu na listama
/cs logout #ime_kanala nick - brisanje identifikacije za kanal
/cs owner #ime_kanala - davanje statusa vlasnik kanala (+q)
/cs protect #ime_kanala nick - davanje zastite nekome na nekom kanalu (+a)
/cs register #ime_kanala pass opis_kanala - registrovanje kanala ( /cs register #dedica pik123 Dobrodosli )
/cs sendpass #ime_kanala - slanje sifre (pass) kanala na meil vlasnika kanala dat pri registraciji nika
/cs unban #ime_kanala - skidanje svih banova na kanalu ukoliko vi ne mozete uci a imate sop ili ste vlasnik kanala
/cs voice #ime_kanala nick - davanje vop statusa (+) nekome na nekom kanalu
/cs topic #ime_kanala novi_topic - promena topic-a (teme) kanala

SET komande - /cs set #kanal opcija parametri

/cs set #ime_kanala bantype broj - odredjuje vrstu bana koju ce koristiti chanserv za udaljavanje sa kanala. Odredjuju se brojevima od 0 do 3:
0 - *!user@host
1 - *!*user@host - za vise informacija probajte komandu /cs help set mlock
2 - *!*@host
3 - *!*user@*.domain
/cs set #ime_kanala desc opis_kanala - postavlja opis kanala ili tema o kojoj se na kanalu prica
/cs set #ime_kanala email neki_meil - vezivanje neke meil adrese uz kanal
/cs set #ime_kanala entrymsg poruka - postavljanje ulazne poruke koja je vidljiva pri ulasku na kanal
/cs set #ime_kanala founder nick - postavljanje vlasnika kanala
/cs set #ime_kanala keeptopic on | off - topic je sacuvan i kada je kanal prazan
/cs set #ime_kanala mlock modovi_kanala - ovim mozete blokirati modove kanala ( /cs set #dedica mlock +nt-pmik )
/cs set #ime_kanala opnotice on | off - posle svake op ili deop komande na kanal se salje notice poruka
/cs set #ime_kanala password novi_pass - promena sifre (pas-a) za kanal, morate se prvo identifikovati kao vlasnik kanala i imati njegov nik
/cs set #ime_kanala peace on | off - ukljucuje mogucnost korisnicima da koriste chanserv komande (ban, kick...) protiv korisnika sa visljim acces nivoom
/cs set #ime_kanala private on | off - kanal se pojavljuje ili ne na listi kanala posle komande /cs list
/cs set #ime_kanala restricted on | off - kick-ban sa kanala svih korisnika sa negativnim acces-om, ili ako je @op kontrola ukljucena, svih koji nisu na acces listi
/cs set #ime_kanala secure on | off - jedino korisnici sa registrovanim nikovima ili koji su na acces listama mogu uci na kanal
/cs set #ime_kanala securefounder on | off - jedino pravi vlasnik kanala moze menjati opcije kanala a ne svi oni koji znaju pass ili sifru
/cs set #ime_kanala secureops on | off - jedino osobe na acces listama mogu dobiti status @op-a na kanalu
/cs set #ime_kanala signkick on | off | level - kick preko chanserva bice potpisan nikom koji je komandu i napisao
/cs set #ime_kanala topiclock on | off - "zakljucavanje" topica, promena je moguca jedino preko komande /topic
/cs set #ime_kanala  web_adresa - vezivanje neke web adrese uz kanal (url)
/
cs set #ime_kanala sucessor nik - ovim se postavlja naslednik kanala ukoliko nik pravog vlasnika bude dropovan ili ponisten
/cs set #ime_kanala xop on | off - ovim birate nacin davanja statusa na kanalima, ukljucenjem koristite klasicne @op komande a iskljucenjem access komande ( /cs help set xop - za vise informacija )
 

Davanje statusa na kanalima

Ako vam je xop opcija ukljucena, statuse dajete (skidate) sledecim komandama: 

/cs vop #ime_kanala add (del) nick
/cs hop #ime_kanala add (del) nick
/cs aop #ime_kanala add (del) nick
/cs sop #ime_kanala add (del) nick

U protivnom ( xop iskljucen ) komande su: 

/cs access #ime kanala add nick 1 - za vop (voice)
/cs access #ime kanala add nick 3 - za halfop ( % )
/cs acces #ime_kanala add nick 5 - za aop
/cs access #ime_kanala add nick 10 - za sop

Postoji jos nivoa...primera radi nivo ( level ) 6 je protected aop ( mode +oa ), level 20 su admini, itd... 

 

Nick Serv Komande

 Komande mogu biti u obliku  /msg nickserv, /nickserv ili /ns...

/msg nickserv help - spisak komandi i opcija dostupnih na serveru

/ns register pass vas_meil - registracija nika pod kojim ste konektovani, pass ili sifra ima 5 karaktera minimum ( /ns register xyz123 )
/ns identify pass - identifikacija nika posle svake konekcije ( /ns identify xyz123 )
/ns drop vas_nick - ponistenje registrovanog nika, morate se prvo identifikovati ( /ns drop Fowler )
/ns sendpass vas_nick - ako zaboravite sifru (pass) vaseg nika, ovim je dobijate nazad na meil dat pri registraciji ( /ns sendpass Dedica )
/ns access add mask [dell mask][list] - lista adresa kojima nickserv dozvoljava da koriste vas nik. Ako koristite vise provajdera ovim omogucavate ( posle komande identify) da vas nik bude prepoznat i zasticen iako koristite neki drugi provajder nego pri registraciji istog ( /ns access add user@*.verat.net vas uobicajeni provajder je, recimo, ptt.yu )
/ns ghost nick pass - posle naglog prekida konekcije, desava se da vas nik ostane na kanalima i da vam nickserv ne prihvati identifikaciju jer ste vec prisutni na kanalima. Ovim izbacujete taj nik "fantom" ( /ns ghost Dedica xyz123 )
/ns group nick pass - linkovanje ili povezivanje nikova u jednu grupu. Ovim cuvate privilegije i statuse na kanalima za sve nikove u grupi a kao pass koristite samo onaj za glavni nik. Grupe se ne mogu linkovati. Konektovani ste kao Pera sa pass-om zyx456, a vas glavni nik je Dedica sa pass-om xyz123 ; upisite /ns group Dedica xyz123 i vas nik Pera dobija sve privilegije vaseg glavnog nika. Ovo mozete uraditi za sve registrovane nikove koje koristite.
/ns info nick - dobijanje informacija o nekom niku ( /ns info Dedica )
/ns recover vas_nick pass - ovim mozete povratiti vas nik ukoliko ga neko drugi koristi. Posle jedne minute mozete ponovo koristiti vas nik ( /ns recover Dedica xyz123 )
/ns release vas_nick pass - ako vam je jedna minuta preduga (posle recover) ovom komandom skracujete cekanje ( /ns release Dedica xyz123 )

SET komande - /ns set opcija parametri

/ns set password novi_pass - promena shifre (nova shifra) morate se prvo identifikovati kao vlasnik nika ( /ns set password zyx789 )
/ns set kill (on | quick | immed | off) - zastita registrovanog nika. Korisnik koji koristi vas nik ima 60 sekundi za promenu nika ili identifikaciju (ovo vazi i za vas) Opcijom quick vreme se smanjuje na 20 sekundi, immed je trenutna promena ( /ns set kill on )
/ns set email adresa - vezivanje meil adrese uz vas nik. Vidljiva posle komande /info nick ( /ns set email dedica@dedica.org )
/ns set url adresa - vezivanje neke web adrese (vas sajt recimo) uz vas nik. Adresa je vidljiva posle komande /info nick ( /ns set url www.dedica.info )
/ns set icq adresa - vezivanje vase icq adrese ( /ns set icq 12345678 )
/ns set hide {email | usermask | quit} (on | off) - ovim dozvoljavate ili ne davanje datih informacija o vama posle komande /ns info nick. Moguce su sve kombinacije ( /ns set hide email on ; /ns set hide usermask off )
/ns set greet poruka - pozdravna poruka uz vas nik vidljiva pri ulasku na kanale sa aktiviranom opcijom greet ( /ns set greet odi dedi ludo jedna )
/ns set secure (on | off) - dodatna sigurnost za registrovane nikove. Morate se identifikovati iako vam je nik na access listi ( /ns set secure on )
/ns set private (on | off) - ako je opcija private ukljucena (on), vas nik se nece pojaviti na listi posle komande /ns nick list ( /ns set private on )
/ns set msg (on | off) - odaberite nacin komuniciranja izmedju vas i services; on za poruke, off za notice ( /ns set msg on )

Komande
forbid, getpass, logout, glist, forbiden, itd... su rezervisane za administratore. Ako ste stigli na ovaj nivo onda vam objasnjenje ovih komandi i nije potrebno )))
 


=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=