Put od hiljadu milja poèinje jednim korakom...

 


Uredimo se za nase muzeve samo radi Allaha s.w.t da postignemo Njegovo zadovojstvo i usrecimo onoga koji ima najvece pravo nad nama,onoga kome moramo biti uzrok ulaska u dzennet, onoga koga cekaju dzennetske hurije ukoliko mu mi ne budemo poslusene... Pozelimo da mi budemo poput hurija ,potrudimo se na dunjuluku da bi dostigle najljepsu i najudobniju odjecu na ahiretu.Zlatne narukvice i ukrase od bisera i dragulja...Odlazak u kupovinu ,neka bude u ime Allaha da opskrbimo nasu porodicu pa ce nam Svemoguci zasigurno povecati opskrbu.


Pocnimo da zivimo, radimo, disemo u ime Allaha s.w.t.. Iskoristimo blagodati koje nam On daje. Pocnimo jedan novi ljepsi zivot. Podcinimo ga Onom koji je najzasluzniji da Mu se podcinimo. Ucinimo da sve nase svakodnevne obaveze budu ibadet Allaha radi:
Ucinimo da jutarnju kafu koju ujutro muzu skuhamo, bude u ime Allaha s.w.t da ga usrecimo.

Razmislimo, budimo iskrene same prema sebi. Koliko smo mi iskrene u nasim nijetima,koliko je nasih dijela uradjeno samo Allaha radi a koliko je onih bezvrijednih, bez ikakve tezine i na dunjaluku u kamoli na ahiretu??? Nas Gospodar nije nepravedan prema nama, toliko nam je mogucnosti ostavio a vaznost nijeta je veliki pokazatelj Njegove velike milosti prema nama.


Da li mi nasu djecu odgajamo da bi postigli Allahovo zadovoljstvo i ispunili svoje duznosti i obaveze prema svojoj djeci ili je to samo da bi nasa djeca bila bolja od drugih, da bi ih hvalili i poredili sa slabijim i manje uspjesnim?

Zar nije ovo hadis koji nam donosi radosne vijesti? Zar ovo nije ocigledni dokaz da ce u dzennet uci svi osim onih koji to ne budu htjeli. Drage moje sestre, ne budimo nasilnici prema sebi, ocistimo nase nijete i nasa djela jos danas jer mozda ce sutra biti kasno. Ne dozvolimo da stanemo pred naseg Gospodara ponizene bez ijednog iskrenog djela!

Molim Allaha da nas ucini iskrenim u nasim namjerama i nasim djelima, da nam nasi nijeti budu uzrokom ulaska u Dzennet i zastitom od Dzehenema.

 

 

Muslimanke kroz Hidžab

 

MI NISMO POTLACENE!Mi smo ustvari jedine slobodne..Jer mi nismo robovi mode, trendova, kozmetike..Mi samo Uzvišenom robujemo..
 
lepota   hidzab   odece muslmanke   nosna muslimanke   muslimanke
1   2   3   4   5
muslimnake nosna   hidzab   muslim fam   divimo se...   hidzab..
6   7   8   9   10
uvod o hidzab   cna   tknaj        
11   12   13        
 
 

Download

 

Za Vas smo pripremili besplatan screen saver na temu "99 Alahovih lijepih imena".
 
1. http://islamski.net/dwld/ssaver/99imena.rar <---kopiraj link za Download Datei downloaden (14.2 KB)
 
 

HIDŽAB. ISLAMSKO ODIJEVANJE ŽENE

 

1. Zašto je Uzvišeni Allah dželle šanuhu (dž. š.) ženama propisao hidžab, propisno oblaèenje koje podrazumijeva pokrivanje cijelog tijela žene osim lica i šaka?

Uzvišeni Allah dž. š. je vjernicama propisao hidžab iz sljedeæih razloga:
a) Allah dž. š. kaže:"O Vjerovjesnièe, reci ženama svojim, i kæerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako æe se najlakše prepoznati pa neæe napastvovane biti. A Allah prašta i samilostan je" (al-Ahzab, 59). Zato je odjeæa muslimanke njeno odlièje i simbol, po èemu se raspoznaje meðu svim drugim ženama, jer ako se ona izjednaèi u razgoliæavanju, ne bi se prepoznala niti razlikovala. Dakle, hidžab nju odlikuje i štiti od svakog koji je navodi na zlo i nemoral.
b) iz bojazni od fitneta (smutnje) jer žena svojim kinðurenjem, šminkanjem i uljepšavanjem sama sebe dovodi a kušnju da skrene s puta krijeposti i èestitosti, što spada u najveæe uzroènike zla i fesada na zemlji;
c) kako bi žena bila zaštiæena i kako ne bi išèezao stid, jedan od sastavnih dijelova imana, vjerovanja. Žena se oduvijek navodila kao uzor stida ("stidnija od mlade u ðerdeku"), a išèezavanje stida upuæuje na manjkavost ženinog vjerovanja i izlazak iz okvira prirode, fitreta, a kojoj je stvorena;
d) kako Ijude ne bi dovodila u iskušenje da skrenu sa staze morala i poštenja, osobito ako je žena lijepa;
e) kako bi se razlikovala od muškaraca, jer kada se ne bi razlikovala od njih u ponašanju i oblaèenju, ne bi se nimalo stidjela u susretu s njima, što vodi velikoj smutnji, fitnetu. Jednom prilikom je vjerovjesnik Muhammed alejhisselam izišao iz džamije pa je, primijetivši da su se žene pomiješale s ljudima, rekao:"Ostanite iza ljudi, nemate pravo da idete sredinom puta, držite se njegovih krajeva". Otada su se žene držale krajeva puta do te mjere da je njihova odjeæa zapinjala za ogradu.

2. Šta je ženi dozvoljeno da otkrije od svoga tijela?

Znaj, draga sestro, da ženi nije dozvoljeno da otkrije išta više osim lica i šaka. Ostale dijelove tijela ona je obavezna pokriti, jer Uzvšieni Allah dž. š. veli: ". . . i neka pokazuju od svojih ukrasa sumo ono što je oèevidno (vanjsko)!" Ibn Abbas, jedan od Resulullahovih a.s. ashaba (drugova) protumaèio je ovaj ajet rekavši da u ono što je vanjsko i oèevidno spadaju samo lice, šake i prstenje.

3. Koji su uvjeti islamskog hidžaba, propisnog oblaèenja?

a) Da pokriva cijelo tijelo žene osim lica i šaka. Allahov Poslanik a.s. je rekao: "Žena je avret" tj. treba sva da bude pokrivena uz spomenute izuzetke. Ovaj hadis prenosi Tirmizi.
b) da sam hidžab, odjeæa žene, ne bude ukrašena, nakinðurena, izazovnih boja koje privlaèe poglede muškaraca. Uzvišeni Allah dž.š. kaže: "... i neka pokazuju od svojih ukrasa samo ono što je oèevidno (vanjsko) ".
"I nemojte se razgoliæavati (otkrivati) kao u prvo džahilijjetsko (predislamsko) doba."
c) da hidžab ne bude proziran, kako se ispod njega ne bi nazirali dijelovi tijela;
d) da hidžab bude širok i prostran kako ne bi ocrtavao dijelove tijela;
e) da hidžab ne bude namirisan ili naparfemisan, jer Allahov Poslanik a. s. kaže: "Koja god se žena namiriše, pa proðe pokraj ljudi i ovi osjete njezin miris postaje za njih kao ona koja je nemoral poèinila".
f) da hidžab ne slièi odjeæi muškarca, jer Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik a.s. prokleo èovjeka koji oblaèi žensku odjeæu i ženu koja oblaèi mušku odjeæu. Ovaj hadis prenosi Ebu Davud i drugi. Allahov Poslanik a.s. je takoder rekao: "Tri osobe neæe uæi a Džennet niti æe Allah dž.š. na Sudnjem danu u njih gledati: dijete neposlušno prema roditeljima, razgoliæena žena koja se poistovjeæuje s ljudima (tj. oblaèi mušku odjeæu) i èovjek koji ne vodi raèuna o moralu svoje porodice."
g) da hidžab ne slièi odjeæi nemuslimanki, jer Allahov Poslanik a.s. veli: "Ko se poistovijeti s jednim narodom on je od njih (tj. pripada njima)." Ovaj hadis prenosi Ahmed.
h) da hidžab ne bude od odjeæe kojom se želi isticanje meðu ljudima, svejedno bila to odjeæa skupocjena pa se oblaèi iz ponosa ili pak bezvrijedna, loša i pokrpana, pa se oblaèi radi isticanja zuhda, pokornosti odn. poniznosti, ili dvoliènjaštva.

4. Kome žena može pokazati svoje ukrase, odnosno pred kim se može otkriti?

Žena se može otkriti samo pred osobama koje su navedene u sljedeæem kur'anskom ajetu:"To mogu samo muževima svojim, ili oèevima svojim, ili oèevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braæi svojoj, ili sinovima braæe svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se èuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite. Neka ukrase svoje ne pokazuju drugima!"

5. Kada je žena dužna da obuèe hidžab?

Žena je dužna da nosi hidžab, tj. da se propisno obuèe kada postane punoljetna tj. nakon prve menstruacije. Meðutim, dužnost je roditelja da svoju kæerku navikavaju na hidžab od malih nogu kako bi ga, kada joj postane obavezan, lakše prihvatila.

6. Da li su žene vjerovjesnika Muhammeda a. s. nosile hidžab?

Da, žene poslanika Muhammeda a.s. bile su pokrivene tj. nosile su hidžab. U dvjema vjerodostojnim hadiskim zbirkama, Buharijevoj i Muslimovoj, prenosi se da je Aiša - radijallahu anha - rekla: "Allahov Poslanik Muhammed a.s. bi klanjao sabah (u džamiji u džematu) gdje bi bile prisutne i neke žene, vjernice, prekrivene i zamotane u svoje ogrtaèe. Potom bi se one vraæale svojim kuæama prije nego li se potpuno razdani tako da ih niko ne bi prepoznao". Dakle, hidžab, pokrivanje, je bio obièaj Poslanikovih žena, kao i žena njegovih ashaba, koji predstavljaju najodabraniji dio njegova ummeta, najplemenitijeg naroda kod Uzvšienog Allaha dž.š., koji su bili najuzvišenijeg morala i odgoja, najpotpunijeg imana i djelovanja. Oni za nas predstavljaju najljepši uzor, jer Allah dž.š. je njima bio zadovoljan kao što je zadovoljan onima koji ih na najljepši naèin slijede i oponašaju.

7. Da li je nošenje hidžaba ibadet, pokornost Allahu?

Da, nošenje hidžaba je ibadet. jer se time odaziva naredbi Uzvišenog Allaha dž.š. koji u Kur'anu azimu šanu kaže: "O, vjerovjesnièe! Reci ženama i kæerkama svojim i ženama vjernika neka spuste niza se ogrtaèe (haljine) svoje".

8. Da li je razgoliæavanje i nepropisno oblaèenje muslimanke grijeh prema Allahu dž. š. i Njegovom Poslaniku?

Da, nepropisno oblaèenje i razgoliæavanje muslimanke je grijeh! Uzvišeni Allah dž. š. kaže: "I reci vjernicama neka obaraju svoje poglede i neka èuvaju svoja stidna mjesta i neka pokazuju od svojih ukrasa samo ono što je oèevidno (vanjsko). I neka spuste svoje ogrtaèe niza se..." (Nur, 31).
Žena koja se nepropisno odijeva, koja dakle otkriva svoj avret i razgoliæuje se neæe Allahu dž.š. ništa naškoditi. Ona æe nauditi samo sebi, jer Allahov Poslanik a.s. veli: "Svi sljedbenici moga ummeta æe uæi u Džennet osim onoga koji odbije". - Ko je taj koji odbija? - upitaše ashabi. "To je onaj ko mi se bude pokoravao (tj. moje upute slijedio); uæi æe u Džennet, a onaj ko me ne bude slijedio (tj. bude se o moje upute ogriješio) on je odbio (tj. odbio je poslušnost meni i neæe uæi a Džennet)" odgovori Allahov Poslanik.

9. Koje su štete i ružne posljedice razgoliæavanja i nepropisnog odijevanja žene?

Štetne posljedice nepropisnog odijevanja muslimanke su velike i mnogohrojne! Spomenimo neke:
a) Širenje moralne anarhije u društvu; b) omoguæavanje spuštanja Allahove dž.š. srdžbe opæom kaznom; c) iskvarivanje morala ljudi, a osobito omladine i pubertetlija kao i njihovo navoðenje na put nemorala i zabranjenih djela; d) rušenje porodiènih veza, gubljenje povjerenja i širenje razvoda braka; e) trgovanje ženom kao sredstvom za propagandu, uživanje i razonodu.

10. Ovo je pitanje upuæeno tebi osobno, sestro muslimanko, nakon što si proèitala ovih devet pitanja i odgovora i nakon što si spoznala važnost hidžaba. Da li se slažeš da treba da nosiš hidžab?

Sama odgovori na ovo pitanje...


=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=